Trauma, atasament, constelatii familiale : Psihoterapia traumei

Trauma, atasament, constelatii familiale : Psihoterapia traumei
Fragment Trauma, atasament, constelatii familiale - Psihoterapia traumei

Editura Trei
49,00 Lei
021 316 70 53
Cumpara cartea

Metoda constelaţiilor sistemice
Pentru mine metoda constelaţiilor a devenit una dintre cele mai importante surse de înţelegere a structurilor psihice şi tiparelor psihice. în ochii mei ea uneşte în chip unic posibilităţile de diagnosticare a problemelor cu punctele de abordare pentru intervenţii terapeutice eficiente. Nicio discuţie şi niciun chestionar nu poate scoate la lumină o asemenea abundenţă de informaţii cu privire la structura sufletească extrem de complexă a unui om, aşa cum oferă constelaţia. Eu nu cunosc altă metodă care să poată sesiza şi puncta atât de rapid esenţialul unui conflict sufletesc.
In cele ce urmează voi descrie mai întâi ce înţeleg eu prin metoda constelaţiei şi cum o practic în prezent. După aceea, voi încerca să inserez această metodă în contextul dezvoltării ei istorice şi actualei ei extinderi. Am convingerea că modul şi momentul aplicării unei metode rezultă întotdeauna dintr-o reprezentare teoretică a ceea ce permite această metodă să se înţeleagă şi ce efect are ea. De aceea, îmi expun în mod conştient părerile referitoare la metoda constelaţiei în continuarea prezentării contextului teoretic în care o plasez eu. Mi se pare absurd să ini-ţiez o dezbatere a metodei constelaţiei fără a numi cadrul de referinţă teoretic în care se desfăşoară activitatea terapeutică şi de consiliere. Numai în felul acesta se poate înţelege faptul că, pe a unei anumite comunităţi metodice, există tipuri de conste-   259
I- tie fundamental diferite şi, în parte, absolut contrarii. > 1 procesul constelaţiilor ;ontextul situaţiei Constelaţiile sistemice ca metodă, au loc, de regulă într-un grup în care, de cele mai multe ori, oamenii nu se cunosc între ei şi care pot să nu-1 cunoască nici pe terapeut. Eu lucrez, de regulă, cu grupuri între 5 şi 40 de persoane. Grupurile mai mici sunt grupe de formare continuă şi supervizare, care se întâlnesc pentru câteva ore. Grupurile mai mari se întrunesc între două şi trei zile pentru un seminar intensiv. Eu stabilesc prin discuţii preliminare şi comunicări prealabile cine poate face o constelaţie la un seminar. Cu pacienţii pe care îi tratez în terapie individuală se pregăteşte posibilitatea constelaţiei în grup. în legătură cu participanţii pe care încă nu-i cunosc, discut mai întâi situaţia lor la telefon şi fac să-mi parvină, eventual, şi informaţii scrise despre situaţia lor. Grupurile mai mari se compun de obicei din
• participanţii la grupul meu de formare continuă,
• participanţii prevăzuţi pentru constelaţia proprie,
• persoane care asistă pentru a mă cunoaşte pe mine, a cunoaşte maniera mea de lucru şi metoda constelaţiei,
• terapeuţi, care-şi însoţesc unul dintre pacienţi, care îşi face propria constelaţie
• şi, în sfârşit, oameni care sunt atât de încântaţi de constelaţii, încât vor să repete mereu experienţele de a fi reprezentanţi, pentru a învăţa ei înşişi din ele.

Pret Trauma, atasament, constelatii familiale : Psihoterapia traumei

Carti
Carti
Cont
0213167053
Contact
Ajutor
FB
Blog de carti
Tweeter