Initiere in iubirea karmica

Initiere in iubirea karmica
Fragment Initiere in iubirea karmica

Editura Nemira
21,90 Lei
021 316 70 53
Cumpara cartea

NODURILE LUNARE ÎN ANALIZA SINASTRICO-KARMIC
Un alt element foarte important al analizei sinastrico-karmice este studiul Caselor partenerului în care ajunge să fie plasată Axa noastră a Nodurilor, pentru că, în funcţie de această comparare - şi, în mod particular, de natura Caselor implicate -, ne putem da seama dacă relaţia noastră îşi are sau nu rădăcinile în trecut şi mai ales în ce constă proiectul comun pe care urmează să-1 dezvoltăm în actuala existenţă. Bineînţeles că fiecare din cei doi parteneri poate detecta lucruri diferite, în funcţie de valorile astrale implicate.
în general, semnul şi Casa în care cade Nodul Nord în tema natală furnizează indicaţii asupra tipului de partener către care tindem; de exemplu, dacă Nodul nostru Nord se află în Casa II, probabil că vom căuta pe cineva care posedă valori ridicate în pro-1 pria temă radix II/Taur, dat fiind că va avea „sarcina" să ne pună faţă în faţă cu problematicile legate de posesie şi de siguranţă, 1 indispensabile evoluţiei noastre.
Revenind la comentariul despre sinastră, se cuvin a fi luate în j considerare şi interaspectele pe care Axa Nodurilor le formează j cu planetele partenerului, având în vedere că ele ne lămuresc cu ce anume am rămas datori din vieţile trecute sau ce fel de expe- j rienţe ne aduc foloase în această existenţă, îndreptându-ne spre o evoluţie şi o creştere atât psihologice, cât şi spirituale.
în linii mari, conjuncţiile planetelor noastre personale cu Nodul Sud al partenerului indică cel puţin o existenţă în comun, pe parcursul căreia am contractat faţă de el o datorie karmică.
Indicaţiile asupra caracteristicilor unei astfel de datorii ne sunt date de natura planetei, în timp ce casa partenerului în care cade aceasta ne sugerează câmpul existenţei în care ea trebuie stinsă şi transformată. în schimb, conjuncţiile Nodului Nord indică experienţe karmico-evolutive ce urmează a fi trăite pe parcursul existenţei în curs; pe de altă parte, deşi are valenţe Icarmice, întâlnirea se produce în viaţa actuală pentru prima dată, fiind foarte probabil destinată să continue şi în cele viitoare - asta, desigur, dacă şi celelalte elemente ale respectivelor teme natale ne oferă o confirmare ulterioară.
Printre interaspectele Noduri-planete ce indică legături karmice dificile - altfel spus, trăite în suferinţă, cu violenţe sau altfel de umilinţe pe parcursul uneia sau mai multor vieţi anterioare - găsim cvadratul şi quincunxul; acestea indică existenţa unor confruntări pe alocuri grave, care şi-au lăsat în trecut o amprentă dură asupra raportului, ele manifestându-se în existenţa curentă printr-o puternică atracţie şi chiar o familiaritate iniţiale, care emană însă un sentiment straniu de teamă, iar în unele cazuri chiar o stare de angoasă patologică.
Cvadratul tinde să aibă legătură cu experienţe impresionante din trecut, generatoare de frustrare, violenţe, senzaţia de neputinţă şi de imposibilitatea de a reacţiona; în schimb, quincunxul indică în general iubiri şi prietenii conflictuale mai curând din motive ideologice şi economice, nu afective, suferinţa în aceste cazuri nefiind aproape niciodată cauzată de unul din parteneri, ci de cineva care în vieţile anterioare se afla în relaţii apropiate cu respectivul cuplu. în actuala existenţă, cei doi parteneri trăiesc o senzaţie atât de stranie vizavi de lumea exterioară, încât preferă de multe ori să nu facă relaţia cunoscută celor din jur; de asemenea, se mai poate întâmpla ca întâlnirea să se producă atunci când unul din cei doi este deja implicat într-o altă relaţie, ceea ce face ca secretul asupra legăturii lor să fie o condiţie sine qua non a continuării ei. Se pot elibera de acest tip de karmă doar dacă-şi trăiesc iubirea la lumina zilei, dove-dindu-se loiali celor apropiaţi.

Pret Initiere in iubirea karmica

Carti
Carti
Cont
0213167053
Contact
Ajutor
FB
Blog de carti
Tweeter