Cele 5 dimensiuni ale stresului

Cele 5 dimensiuni ale stresului
Fragment Cele 5 dimensiuni ale stresului

31,50 Lei
021 316 70 53
Cumpara cartea

OBIECTIVELE PROCESULUI
MENTOR a fost gândit pentru colaboratorii care caută, în van, să aplice soluţii pentru a scăpa de stres şi care, din această cauză, rămân credincioşi vechilor obiceiuri... stresante (!), chiar dacă acestea reprezintă, pentru ei, o rutină liniştitoare.
MENTOR le permite şi managerilor să-şi susţină colaboratorii în faza critică a implementării schimbărilor importante, fie că sunt relative la gestionarea stresului lor, la organizaţie, la strategie sau mai ales la comportamentul lor. Este o abordare pragmatică, căci pleacă de la cazuri reale, tentative de soluţii şi cereri clare.
Procesul MENTOR are drept scop:
1. Susţinerea colaboratorilor în angajamentele pe care şi le-au luat. Deciziile luate în vederea scăderii nivelului de stres cer constanţă şi voinţă. Uneori, colaboratorii slăbesc sau nu reuşesc să pună în practică teoria pe care au crezut totuşi că au asimilat-o bine. Trebuie să conştientizeze ceea ce este la originea stresului lor. Când întâlnesc dificultăţi noi sau cazuri dificile, pot primi ajutor astfel pentru a nu cădea din nou într-o fază de stres negativ.
2. Crearea condiţiilor de dezvoltare şi de transmitere a cunoştinţelor. Echipele sunt extrem de bogate în cunoştinţe şi expertize care de regulă sunt prea puţin utilizate. MENTOR permite managerului să structureze un proces de împărtăşire a practicilor, de confruntare a punctelor de vedere, de susţinere acolo unde sunt întâmpinate dificultăţi. Acest program facilitează apariţia ideilor noi printre membrii unei echipe sau a unei comunităţi de experţi şi permite să se utilizeze la maxim toate bogăţiile şi diversităţile de experienţe prezente în întreprindere.

CUM FUNCŢIONEAZĂ ASTA?
Acest proces se sprijină pe câteva etape-cheie care-i garantează eficacitatea.
într-un prim timp, colaboratorii trebuie să ceară. Trebuie să aibă dorinţa de a crea acest spaţiu sau de a se întreba despre experienţele sau blocajele lor. Exprimă aşadar nevoia unui responsabil sau a unui facilitator.
într-o a doua fază, acest spaţiu este instaurat de manager sau responsabilul identificat. Acesta are două posibilităţi: fie va fi chiar el moderatorul acestui grup de „mentoring", fie îi va propune ca o a treia persoană să ocupe această funcţie. Asta se poate dovedi pertinent de exemplu prin griji de confidenţialitate sau de fluiditate a schimbărilor în sânul acestui spaţiu al vorbirii. Fiecare, în realitate, va putea fi în măsură să vorbească în deplină libertate de reuşitele precum şi de eşecurile proprii pentru a-şi reînnoi adeziunea la procesul schimbării în care s-a angajat. De aceea procesul de moderare MENTOR s-a organizat în şase faze aşa cum ai putut constata în figura 4.1. într-un timp limitat, ele angajează pe fiecare să participe, să genereze soluţii creative, să-şi împărtăşească experienţele, să-şi consolideze cunoştinţele dobândite şi energia într-un obiectiv de schimbare. Bineînţeles, cadrul este stabilit în mod clar: schimburile sunt respectuoase şi binevoitoare (nu „de complezenţă"!), întâlnirile sunt riguros de confidenţiale în raport cu exteriorul grupului pentru ca fiecare să poată „spune adevărul".
Odată constituite aceste grupuri în jurul unei teme generale, precum gestionarea stresului, participanţii vor permite să se rafineze propunerea. De exemplu, o nouă campanie de marketing care creează tensiune într-o echipă, o nouă operaţiune de lansat şi care se dovedeşte interesantă... Moderatorul sau animatorul din sânul structurii prezintă modalităţile de derulare a acestor sesiuni MENTOR. Aceste reguli pot fi sugerate de el în mod direct sau de grup în sine.

Pret Cele 5 dimensiuni ale stresului

Carti
Carti
Cont
0213167053
Contact
Ajutor
FB
Blog de carti
Tweeter