Albinaritul pentru incepatori

Albinaritul pentru incepatori

Editura MAST
10.00 8.50 Lei
021 316 70 53
Cumpara cartea

Info

ISBN: 978-973-1822-06-8; Pagini: 224;Format:13x20 cm

Recenzie Albinaritul pentru incepatori

Cartea „Albinãritul pentru începãtori” se adreseazã tuturor acelora care doresc sã înceapã sau chiar au început sã practice apicultura, sau cum i se mai spune în limbaj popular albinãrit ori stupãrit.
Ca stupar priceput ºi consultant în apiculturã, Frantz Lampeitl împãrtãºeºte aici toate detaliile pe care un apicultor începãtor trebuie sã le ºtie în exercitarea acestei activitãþi. Ele se armonizeazã în aplicaþia practicã a apiculturii. În cea de-a cincea ediþie a cãrþii Albinãritul pentru începãtori”, cunoºtinþele sunt actualizate ºi sunt descrise noi procedee. În special întreþinerea coloniilor de albine în stupi Dadant dobândeºte, în practicã, din ce în ce mai mulþi adepþi. Vom descrie mijloacele ºi rasele de albine care se preteazã cel mai bine în acest caz, dar privite cu un ochi critic.

Cuprins:

  Însemnãtatea albinelor în naturã

 • Autopolenizarea (polenizarea anemofilã)
 • Polenizarea dirijatã (entomofilã)
 • Polenizarea prin vânt sau realizatã de insecte
 • Se adunã o întreagã colonie
 • Statornicia albinelor cu privire la flori
 • Statornicia albinelor cu privire la teritoriu
 • Randamentul polenizator al albinelor melifere
 • Influenþa vremii rele ºi distanþei
 • Premisele unei polenizãri sigure
 • Anatomia albinei melifere
  • Capul
   • Ochii
   • Antenele
   • Sistemul nervos
   • Mandibulele
   • Glandele enzimatice (esofagiene)
  • Toracele
   • Picioarele
   • Aripile
  • Partea posterioarã a corpului
   • Aparatul digestiv
   • Aparatul vulnerant ºi glanda cu venin
   • Glandele ceriere
   • Inima, cavitãþile cardiace
   • Corpul gras
   • Sistemul respirator
   • Organele reproducãtoare
 • Colonia de albine
  • Ordinea socialã
   • Matca
   • Trântorii
   • Albinele lucrãtoare
   • Puietul maturizat
   • Înmulþirea naturalã - roiul
  • Producerea fagurilor ºi ordinea în cuib
   • Construirea fagurilor
   • Celule, felurile celulelor
   • Ordinea în cuib
  • Viaþa albinelor de-a lungul anului
 • Necesitãþile vitale ale coloniei de albine
  • Hrãnirea stimulativã
   • Hrana de iarnã
   • Turtiþe de pãsturã
  • Hrana pentru clãditoare
   • Culesul, transportul ºi depozitarea polenului
   • Însemnãtatea polenului pentru colonia de albine
   • Consumul de polen pe albinã ºi colonie
  • Apa
  • Aerul
  • Temperatura
  • De la albinele de pãdure la albinele de casã
 • Stupãritul astãzi
  • Rame, stupii, stupinã
   • Rame
   • Stupul ale cãrui rame se manipuleazã din spate
   • Stupi cu manevrare de sus
   • Magazinul de recoltã
   • Stupii Dadant
   • Prisaca
   • Stupina
  • Rasele de albine cele mai importante din punct de vedere economic
   • Albina germanã, închisã la culoare sau nordicã
   • Apis mellifera mellifera
   • Albina italianã: Apis mellifiera ligustica
   • Albina Kartner sau Krainer: Apis mellifera carnica
   • Albina hibridã Buckfast
  • Locul de amplasare potrivit
   • Structura terenului - consecinþe
   • Deosebirea dintre domeniul inferior ºi cel intravilan
  • Structura unei stupine
   • Întrebarea 1: Înþepãturile de albine sunt suportabile?
   • Chibzuinþã ºi premise de început
   • Calea spre succes
   • Cumpãrarea albinelor, când, cum, câte?
   • Ce stup, ce ramã?
   • Echipamentul de bazã al apicultorului
   • Unelte ºi accesorii
   • Primele investiþii
   • Un ajutor important: notiþele
  • Funcþionarea simplã a unui magazin
  • Anul apicol
   • Sfârºitul verii, pregãtirea pentru Iarnã ºi primãvarã, iernatul
   • Cercetarea coloniei
   • Lichidarea
   • Pregãtirea fagurilor
   • Modul rapid de lucru
   • Hranã suficientã pentru iarnã
   • Hrãnirea ºi îngrijirea ulterioarã
   • Lucrãri de iarnã
   • Primãvara: structura coloniei
   • Dezvoltarea ascendentã
   • Zborul de curãþare
   • Schimbarea podelelor
   • Prima verificare, controlul hranei
   • Aprovizionarea cu polen
   • Hrãnirea de stimulare - descoperirea fagurelui
   • Adãpãtoarea
   • Verificarea coloniilor
   • Uniunea coloniilor
   • Hrãnirea cu hrãnitorul
   • Restrângerea
   • Hrãnirea de stimulare în perioada cu vreme proastã
   • Micºorarea urdiniºului
   • Lãrgirea cuibului cu puiet
   • Pereþii mediani extinºi
   • Grãtar de închidere
   • Lunile de varã: conducerea coloniilor
   • Prevenirea roirii
   • Controlul coloniilor pentru determinarea dispoziþiei de roit
   • Împiedicarea roitului
   • Familia tânãrã de albine intercalatã
   • Prinderea roiului, îngrijirea
   • Roirea artificialã, roirea de înfometare
   • Manevrarea roiurilor
   • Manevrarea coloniilor roitoare
   • Reuniunea roiului cu colonia roitoare
   • Hrãnirea coloniei dupã sfârºitul perioadei de cules
   • Creºterea ºi înmulþirea mãtcilor
   • Procedeul creºterii mãtcilor
   • Colonia de prãsilã
   • Colonia de îngrijire (de creºtere)
   • Procedeul transvazãrii
   • Formarea familiei tinere de albine
   • Îngrijirea familiei de albine
   • Marcarea mãtcii
   • Schimbarea liniºtitã a mãtcii
   • Modul de a lucra cu stupii Dadant
   • Pregãtirea familiilor de albine pentru iernare
   • Înlocuirea fagurilor, curãþirea coloniilor, schimbarea reginei, roitul artificial
   • Lucrãri de primãvarã: formarea familiilor de albine, extindere, formarea roiurulor artificiale, recoltarea mierii
   • Modul de lucru cu casetele de împerechere Mini-Plus
   • Umplerea casetelor
   • Aducerea în stupinã
   • O nouã serie de botci, extindere, hrãnire
   • Formarea de roiuri artificiale, separarea pentru o nouã introducere de regine
   • Observaþiile la urdiniº
   • Colonia intactã
   • Colonia fãrã matcã
   • Colonia înfometatã
   • Colonii jefuite
   • Colonii prãdãtoare
   • Colonii bolnave
   • Otrãviri cauzate de pesticide
   • Colonii care suferã de lipsã de aer
   • Iarna
   • Mutarea coloniei, plante de cules, surse pentru cules
   • Culesul de primãvarã
   • Culesul de varã
   • Culesul de varã târzie sau toamnã
 • Produsele coloniei de albine
  • Mierea
  • Definiþia mierii
  • Nectarul
  • Lichidul secretat de afide
  • Formarea mierii
  • Compoziþia mierii
  • Sortimente de miere
  • Preluarea mierii
  • Depozitarea mierii
  • Zaharisirea mierii
  • Comerþul cu miere
  • Mierea ca aliment ºi medicament
  • Polenul ca aliment pentru consum uman
  • Cearã, propolis, venin
 • Boli, inamicii ºi dãunãtorii familiilor de albine
 • Bolile larvelor ºi ale albinelor adulte
  • Necrobaciloza malignã
  • Boala Nosema
  • Cãpuºa traheelor (Acarioza)
  • Cãpuºa Varroa
  • Calcifierea, pietrificarea ºi secarea larvelor
  • Dizenteria ºi boala neagrã
  • Duºmanii familiilor de albine
  • Moliile de cearã
  • Viespile
  • Bãrzãunii
  • ªoarecii
  • Pericolele datorate pesticidelor
  • Intoxicaþiile
  • Mãsuri în cazul intoxicaþiilor

 

Cartea "Albinaritul pentru incepatori" a fost publicata in categoria Agricultura / Apicultura si inregistrarea noastra a fost actualizata ultima oara la data de 28.12.2017. A fost scrisa de Franz Lampeitl si a fost publicata de editura MAST. Se poate cumpara cartea Albinaritul pentru incepatori prin comanda online (nu sunteti obligati sa va creati un cont) sau, daca va e mai confortabil, puteti sa ne contactati telefonic la numarul din header iar operatorii nostri ca vor prelua comanda. Pretul "Albinaritul pentru incepatori" este de 8.5 RON, include toate costurile, mai putin transportul.

Caracteristici

Format: carte
Limba: ro

Pret Albinaritul pentru incepatori

Produse similare si recomandari

Bolile albinelor
Wolfgang Ritter
12.50 RON
Tehnologie apicola
Marian Bura, Silvia Patruica, Vlad Alexandru Bura
34.99 RON
Albinele si produsele lor
Liviu Alexandru Marghitas
35.97 RON
Totul despre apiterapie
Rawhi Muin Ali Abdalla
29.90 RON
  

Comentarii si recenzii

Incurajam utilizatorii inregistrati sa scrie recenzii de calitate pentru cartea Albinaritul pentru incepatori. Dupa ce acestea vor fi aprobate de echipa noasta editoriala, autorii recenziilor vor primi puncte de discount, cupoane valorice sau alte avantaje.
Daca aveti deja un cont, autentificati-va, daca nu, va rugam sa va creati un cont.

Franz Lampeitl

Deocamdata in afara de "Albinaritul pentru incepatori", in libraria noastra nu mai avem nici o alta carte a autorului Franz Lampeitl.

Carti
Carti
Cont
0213167053
Contact
Ajutor
FB
Blog de carti
Tweeter